LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. Samen ga je onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Jullie kijken ook verder dan het thema 'alcohol': de kinderen gaan hun sociale vaardigheden versterken en hun weerbaarheid tegen groepsdruk verhogen. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

LOL zonder alcohol – project 3de graad LO

volgens nieuwe ET & leerplannen WO

PROJECTMAP

LOL zonder alcohol omvat een lesboek opgebouwd rond 8 lessen. Per les vind je:
  • de geconcretiseerd les- en leerdoelen
  • het benodigde didactisch materaal
  • een gedetailleerde beschrijving van het lesscenario
In de bijlagen vind je per les de bijhorende taken- en opdrachtenkaarten, werkbladen, infofiches,...
Elke leerling creëert een eigen projectboek, waar ook de realisaties van de klasactiviteiten worden ingevoegd.
De handleiding situeert het project in het gezondheidsbeleid van de school en refereert duidelijk naar de nieuwe eindtermen en leerdoelen WO waar met het project aan gewerkt wordt. Uiteraard kan elke school, elke leerkracht deze verder verfijnen of verbreden op basis van het pedagogisch concept van de school en de eigenheid en noden van de kinderen in de klas.

LEUKE EXTRA'S

LOL zonder alcohol bevat eveneens verschillende ondersteunende materialen:
  • een klaspakket: bladwijzers voor de leerlingen, ballonnen en affiches maken het project zichtbaar op school;
  • een interactieve website voor de leerlingen;
  • een flyer om het project voor te stellen aan de ouders;
  • een website voor de ouders met meer info over het thema en het project.
Alle materialen van het LOL zonder alcohol-project kan je hier downloaden. Het klaspakket kan je bestellen op de website van VAD.

FOTOGALERIJ

ZINVOL?

Hebben kinderen lessen rond alcohol nodig? Is dat niet wat vroeg? Waarom is het zo belangrijk om met 10-12-jarigen te werken rond alcohol.

DEEL VAN HET GEZONDHEIDSBELEID

LOL zonder alcohol kadert in de ontwikkeling van een evenwichtig en breed gezondheidsbeleid. De school stimuleert en ondersteunt hiermee kinderen bij de keuze voor een gezonde levensstijl. LOL zonder alcohol richt zich concreet op een gezonde levensstijl rond alcohol. Het project heeft ook oog voor het creëren van een ondersteunend schoolklimaat, het betrekken van de ouders en de zorg voor elke leerling. Lees meer .

SAMENWERKING MET ARTEVELDEHOGESCHOOL

LOL zonder alcohol is ontwikkeld door VAD in samenwerking met de Arteveldehogeschool, bachelor in het lager onderwijs. Het uittesten in verschillende basisscholen leverde een schat aan informatie over didactiek en lesinhoud maar ook over haalbaarheid, inbedding in het schoolgebeuren ...
Deze kruisbestuiving tussen expertises rond de alcoholthematiek, rond onderwijspedagogiek en –didactiek en de expertise uit de praktijk vormt de kracht van het project LOL zonder alcohol.