LOL zonder alcohol is een project rond alcohol. Samen met hun juf of meester gaan de kinderen van het 5de of 6de leerjaar onderzoeken wat alcohol is en wat het doet. Ze kijken ook verder dan het thema 'alcohol': ze versterken hun sociale vaardigheden en verhogen hun weerbaarheid tegen groepsdruk. Zodat ze sterk genoeg zijn om nog even 'neen' te zeggen tegen alcohol.

SCHOOLPROJECT LOL zonder alcohol

GEZONDE KEUZE MAKEN Met LOL zonder alcohol willen we kinderen van 10 tot 12 jaar stimuleren en ondersteunen om (nog) geen alcohol te drinken. Want er zijn heel wat argumenten om geen alcohol te drinken voor 16 jaar. Waarom is het zo belangrijk om met 10-12jarigen te werken rond alcohol?.
LOL ZONDER ALCOHOL IN ACTIE Wat gebeurt er allemaal in de klas? Wat gaat uw kind doen, ontdekken, leren? Bekijk een overzicht van de lessen.
Elk kind maakt doorheen de lessen een eigen projectboek en krijgt een LOL zonder alcohol-bladwijzer om in de agenda te steken. Op die manier wordt het project ook concreet zichtbaar voor jou als ouder.
WWW.ACOOLWORLD.BE In de klas maken de kinderen kennis met de website acoolworld voor kids: een interactieve site over alcohol op maat van 10-13-jarigen. 'Niet drinken voor je 16 bent, is cool', daar draait het om. Surf eens samen met uw zoon of dochter naar de site. Da's meteen ook een leuke manier om eens met hem of haar over alcohol te babbelen. Want niet enkel vrienden en media beïnvloeden kids op dit vlak, maar ook uw opvatting als ouder telt. .

FOTOGALERIJ

DEEL VAN HET GEZONDHEIDSBELEID

Sinds september 2007 wordt van scholen verwacht dat ze een evenwichtig en breed schoolspecifiek gezondheidsbeleid ontwikkelen. Het doel is het welbevinden van de kinderen te bevorderen en gezonde keuzes te stimuleren. Dat is niet zo eenvoudig. Leren over en weten wat gezond is, garandeert echter niet kinderen dit ook gaan toepassen. Daarvoor is meer nodig.

LOL zonder alcohol heeft oog voor die brede aanpak:
  • Ze oefenen hun sociale vaardigheden.
  • Er is aandacht voor assertiviteit.
  • We dragen zorg voor de vragen en noden van elk kind. En dat hoeft helemaal niet over grote zorgen te gaan. Denk maar aan sociale druk van vrienden en hoe uw kind daarmee omgaat.
Er is ook aandacht voor de communicatie en samenwerking met u als ouder. Zo ontvangt u bij de start van het project een flyer met info over het wie, wat, waarom en wordt u aan het einde van het LOL zonder alcohol-project uitgenodigd voor een openklasmoment.